Op avontuur met God in Kenia!

Evert-Jan en Manita zijn afgelopen december voor 11 dagen naar Kenia geweest. "We kennen daar iemand, en die wilden we graag ondersteunen met een eigen bedrijfje. Daarvoor hebben we een popcornmachine gekocht. Tegelijkertijd konden we daar ook het Evangelie gaan brengen."

We vragen aan Evert-Jan en Manita wat hen drijft om hun tijd en geld te geven om naar een ver land te gaan om het Evangelie te brengen. “We zien echt dat God ons leidt naar mensen toe, mensen op ons pad brengt. Mensen bidden voor een antwoord en God zorgt dat we met hen in contact komen. Dan weet je gewoon: dit is niet voor niks, dit doet God. Je hebt mensen echt iets aan te bieden, een nieuw leven met God. Het is zo gaaf om iedere keer weer vanaf de zijlijn mee te mogen kijken naar mensen die net wederom geboren zijn, wat ze allemaal voor mooie veranderingen meemaken. Je ziet dat God hun paden recht maakt. Je hebt de mensen om je heen echt iets aan te bieden. Een nieuw leven en de eeuwigheid.”

Last van psychoses

Dat het op die manier werkt, kan Manita ook door haar eigen ervaring bevestigen. Ze kwam zelf 10 jaar geleden tot levend geloof. “In de 6 jaren daarvoor had ik dagelijks last van psychoses. Dat was erg moeilijk – ik moest in die tijd daardoor onder andere mijn baan opgeven. Ik kon niet meer functioneren in het werk dat ik deed en kwam zelfs tot een punt dat ik niet meer wilde leven.” In haar opvoeding had Manita wel enig Godsbesef meegekregen, hoewel ze niet heel kerkelijk waren thuis. “Ik zat wel op een christelijke school en mijn ouders waren tot op zekere hoogte ook wel gelovig. In mijn wanhoop heb ik toen op een avond naar God uitgeroepen. Ik zei tegen Hem dat ik zeker wist dat Hij mij kon genezen, maar dat ik, door de vele kerken en stromingen, niet wist waar ik moest zijn. Binnen een paar weken werd ik toen door iemand op straat aangesproken en werd ik uitgenodigd voor een dienst in een kerk. Dat bleek een pinkstergemeente te zijn. Zij leerden mij vanuit de Bijbel dat ik opnieuw geboren moest worden “uit water en Geest” (Johannes 3:1-8 / Handelingen 2:38). Daar heb ik gevolg aan gegeven. Voorafgaand aan mijn wedergeboorte ontving ik een nieuw en zacht hart (Ezechiël 11:19 / Ezechiël 36:26) van God, waardoor ik mij kon bekeren van verschillende verkeerde dingen. God maakte het bijvoorbeeld duidelijk aan me dat ik moest stoppen met roken.”

“De angst -en paniekaanvallen waren weg. Er was rust in mijn hoofd, in mijn huis en om mij heen. Dat was mijn start met Jezus.”

Op zondag 10 oktober 2010 werd Manita gedoopt en ontving ze de Heilige Geest. “Toen ik ‘s avonds thuis kwam, merkte ik dat mijn hoofd ‘leeg’ en rustig was. Ik was genezen, bevrijd. Ik was weer ‘normaal’ zeg maar. De stemmen en angst -en paniekaanvallen waren weg. Er was rust in mijn hoofd, in mijn huis en om mij heen. Hallelujah, dat was mijn start met Jezus!”

Heb je vragen naar aanleiding van dit verhaal? Neem contact op via het contactformulier.

DEEL DIT VERHAAL

Meer verhalen