Jezus.. hoop voor de volken!

Eind juli hielden we voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een PTS. En het was geweldig! Niet eerder hadden we zo'n grote groep bij elkaar. Het was wel even flink passen en meten om te zorgen dat we binnen de geldende voorschriften de school konden houden. Het hielp dat onze locatie veel ruimte had en beschikte over een kampeerterrein zodat een aantal studenten (vooral gezinnen) in een tent of caravan konden overnachten. Op die manier konden we 29 studenten plus een stuk of 10 stafleden en incidenteel nog wat gasten kwijt! We hebben met elkaar een mooie tijd beleefd en zagen God op veel verschillende manieren werken.

Kickstart

Tijdens de eerste dagen van de school kwam uitgebreid onderwijs over het evangelie aan bod: wat zegt de Bijbel over de wedergeboorte en het volgen van Jezus? Bekering, doop, en praktisch discipelschap kwamen aan de orde. In de middagen gingen alle studenten in groepjes de straat op voor een ‘kickstart’. Ze ervaren dan voor het eerst hoe mensen genezen van diverse klachten / ziekten door hun eigen handen heen – zoals Jezus heeft beloofd! Hierbij werden ze begeleid door mensen die hier al ervaring mee hadden, zodat ze niet helemaal in het diepe gegooid werden. Dit was voor veel studenten de eerste keer dat ze dit meemaakten. Het zet mensen echt in vuur en vlam! Want je ziet de woorden van Jezus dan voor je ogen levend worden!

Hieronder een fragment over wat onze roeping is als volgelingen van Jezus…

De persoon van vrede

We leggen er de nadruk op dat we op zoek moeten gaan de persoon van vrede. Dit is iemand in wie God al een werk aan het doen is, die als het ware door God getrokken wordt. Door de genezingen op straat wordt het Koninkrijk van God zichtbaar – maar het draait erom dat mensen God leren kennen en zo eeuwig leven krijgen, want: “Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” (Joh 17:3). We leren aan de studenten hoe ze zo’n persoon van vrede kunnen vinden en hoe je effectief het evangelie uitlegt. De studenten oefenen dit op elkaar, net zo vaak tot het uitleggen vanzelf gaat. Er wordt goed op gelet dat het evangelie in z’n volledigheid wordt gebracht. Dat mensen goed snappen dat ze slaaf zijn van hun zonden en in de duisternis leven. En dan over bekering en doop.

Zo overwinnen de studenten de angst om op mensen af te stappen en wordt geleerd om doelgericht het evangelie te delen.

Vervolgens wordt dit ook op straat in de praktijk gebracht. Zo overwinnen de studenten de angst om op mensen af te stappen en wordt geleerd om doelgericht het evangelie te delen.

Zoals tijdens iedere school was er ook een kickstart weekend, waarbij de studenten alle gelegenheid kregen om het geleerde verder in de praktijk te brengen. Deze keer was het in De Wijk. We hadden een mooie opkomst met rond de 100 mensen! Ongeveer 10 mensen werden gedoopt tijdens het weekend. 

Zonder een portemonnee of extra kleding mee te nemen. Want een arbeider is het waard dat er in z’n onderhoud wordt voorzien.

Leiding door de Geest

Tegen het einde van de school begint een van de meest bijzondere onderdelen van het lesprogramma. De missietrip. De studenten wordt voorafgaand aan deze korte reis gevraagd om God’s leiding te zoeken. Ze gaan in gebed en ontvangen dan beelden en woorden en op basis daarvan gaan ze op pad. En meestal op de manier zoals in het tiende hoofdstuk van Lukas beschreven staat. Zonder een portemonnee of extra kleding mee te nemen! Want een arbeider is het waard dat er in z’n onderhoud wordt voorzien en Jezus leert ons de dagelijkse zaken – eten, drinken, onderdak – aan de Vader over te laten. Een hele goede training voor het leven na de PTS! De studenten ontvingen bijzondere details over hun aankomende trip die later uit zouden komen. Een van de studenten vroeg aan God: “Waarom doen we dit?” Hij hoorde: “Omdat Jezus de hoop voor de volkeren is.”. En zo is het! Jezus is de hoop voor al die mensen die nog in duisternis ronddwalen. Wat een geweldige opdracht hebben we om het goede nieuws bekend te maken en anderen daarin toe te rusten!

“Waarom doen we dit?” Hij hoorde: “Omdat Jezus de hoop voor de volkeren is.”

Na 2 nachten weggeweest te zijn kwamen de studenten terug met enthousiaste verhalen! Ze deelden hoe ze spontaan slaapplaatsen en eten/drinken aangeboden kregen, en de zeer interessante ontmoetingen die ze hebben gehad. En hoe ze het evangelie met veel mensen konden delen, de genezingen die ze hebben gezien. Maar ook de moeilijke momenten werden gedeeld. De momenten waarbij het niet duidelijk was wat de volgende stap zou zijn… en hoe God na gebed weer duidelijk richting gaf. Echt geweldig! 

Ongeplande momenten

Een school als deze kent veel verassingen. Er kwam onder andere een bezoeker langs die graag van haar pijn verlost wilde worden. Na gebed werd het evangelie uitgelegd en zijn ze de dag erop gedoopt.

Ook de vriend van één van de studentes kwam langs om het evangelie te horen. Hij besloot later die week ook om gedoopt te worden. Hij ontving bevrijding en hij kwam stralend uit het water! Hij en zijn vriendin hadden eerder al besloten niet langer samen onder een dak te wonen totdat ze getrouwd zouden zijn. Ook besloten ze tijdens de school om een statement te maken in het breken met hun New Age-achtergrond. Ze verbranden hun collectie spirituele boeken op de kampvuurplaats (Handelingen 19:19).

Wil jij ook een PTS meemaken? Klik hier voor meer informatie.

Aankomende trainingen

Schoonloo:
29 juli t/m 18 augustus

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit verhaal? Neem contact op via het contactformulier.

DEEL DIT VERHAAL